Središnja banka predložila sanaciju Croatia banke

Objavljeno: 16.6.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmotrio izvješće privremenog upravitelja Croatia banke d.d. Zagreb o zatečenom stanju te banke i procjeni mogućnosti za njeno buduće profitabilno poslovanje. Uzimajući u obzir sve pokazatelje bilance, likvidnosti i štednje u Croatia banci, kao i pozitivne promjene u troškovima poslovanja, naplati potraživanja i smirivanju štediša otkako je, potkraj veljače ove godine, u svojstvu privremenog upravitelja ovlasti dotadašnje uprave, nadzornog odbora i skupštine preuzeo Adolf Matejka, izvršni direktor Sektora za centralno-bankarske operacije središnje banke, Savjet HNB ocijenio je opravdanim predložiti Vladi Republike Hrvatske sanaciju te banke. Daljnjim mjerama za njeno ozdravljenje stvorile bi se, smatraju članovi Savjeta, i dobre pretpostavke za moguće spajanje te banke s još nekom financijskom institucijom, a time i za dodatne racionalizacije u poslovanju i kadrovsko jačanje, kao temelja dugoročnije stabilnosti i sigurnosti štediša i drugih vjerovnika te banke.

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke donijetom na istoj sjednici imenovani su privremeni upravitelji u Agroobrtničkoj banci d.d. Zagreb i u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d. Zagreb. Takve odluke donijete su zbog poremećaja u poslovanju koji traju već duže vremena - Agroobrtnička banka nesposobna je za plaćanje zbog blokade žiro-računa od 25.veljače 1999. godine, a Hrvatska gospodarska banka od 15.ožujka 1999. - a dosadašnje uprave tih banaka nisu ih uspjele prevladati vlastitim naporima i uz pomoć uobičajenih pozajmica za likvidnost kod središnje banke. Privremeno upravljanje Agroobrtničkom bankom preuzet će Snježana Prevendar, a Hrvatskom gospodarskom bankom Sanja Petrinić-Turković, čime prestaju sve ovlasti dosadašnjih uprava, nadzornih odbora i skupština tih banaka. Privremeni upravitelji imenuju se za razdoblje od šest mjeseci, a u roku 90 dana dužni su izvijestiti Savjet HNB o procijenjem zatečenom stanju poslovanja banke i o mogućnostima za buduće stabilno i profitabilno poslovanje.

Na istoj sjednici donijeta je i odluka o upućivanju prijedloga nadležnim trgovačkim sudovima za pokretanje stečajnog postupka nad Trgovačko-turističkom bankom d.d. Split, kao i nad štedionicama Gold d.o.o. Split i Mediteran d.o.o. Split. Kod sve te tri financijske institucije na temelju ranijih inspekcijskih kontrola bilo je naloženo poduzimanje mjera za poboljšanje stanja, te otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju. Ispravljena financijska izvješća pokazala su da sa stanjem potkraj prošle godine i navedena banka i obje štedionice imaju potencijalne gubitke daleko veće od jamstvenog kapitala. Uz to, sve su nesposobne za plaćanje zbog blokade žiro-računa. Potrebnu dokapitalizaciju u određenom roku niti jedna od tih institucija nije uspjela osigurati. S obzirom na sve to, nema uvjeta za nastavak njihovog zakonitog poslovanja i uspostavu stabilnog i uspješnog poslovanja, a niti opravdanja za sanaciju na Zakonom o bankama predviđeni način. Radi se o manjim financijskim institucijama čiji udjel u ukupnoj bankovnoj aktivi se mjeri promilima.

Na ovoj sjednici donijeto je i više drugih odluka iz nadležnosti najvišeg tijela središnje banke. Među najznačajnijima je svakako Odluka o obliku, minimalnom obujmu i sadržaju revizije i izvješća o obavljenoj reviziji, kojom se - sukladno odredbama novog Zakona o bankama - žele osigurati realne, temeljite i usporedive revizorske ocjene financijskih izvješća banaka, koja su namijenjena vanjskim korisnicima i Hrvatskoj narodnoj banci, posebnih izvješća poslovnih banaka za potrebe središnje banke, kao i ostalih osnovnih pokazatelja organiziranosti i učinkovitosti banaka.