Središnja banka predložila stečaj za Ilirija banku i Građansku štedionicu

Objavljeno: 29.7.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba i uz sudjelovanje potpredsjednika Vlade RH i ministra financija Borislava Škegre, razmotrio aktualna gospodarska i novčana kretanja, stanje u Glumina banci d.d. Zagreb i obaviješten je o prijedlogu upućenom nadležnom sudu za pokretanje stečajnog postupka u Ilirija banci d.d. Zagreb i Građanskoj štedionici d.o.o. Karlovac.

Savjet Hrvatske narodne banke pobliže je obaviješten o zbivanjima vezanim za Glumina banku, kao i o programu sanacije i restrukturiranja što ga je dostavila ta banka 21. srpnja Hrvatskoj narodnoj banci. Stručne službe središnje banke intenzivno rade na obradi tog prijedloga i na utvrđivanju pravog stanja u samoj Glumina banci. Tek nakon toga moći će se predložiti konkretna odluka glede daljnje sudbine te banke. Procjenjuje se da bi to moglo uslijediti već potkraj kolovoza, dakle znatno prije isteka roka od 60 dana, što ga zakon daje središnjoj banci za takav posao. Načelno gledaajući, moguća su tri ishoda ovoga slučaja - prijedlog Vladi Republike Hrvatske da donese odluku o sanaciji banke, stečaj banke ili, što bi svakako bilo najpoželjnije rješenje, da Glumina banka vlastitim snagama ili uz pomoć primjerenog strateškog ulagača prevlada probleme s kojima je suočena i stvori osnovicu za stabilnije buduće poslovanje.

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u Ilirija banci i Građanskoj štedionici središnja banka predložila je kao vjerovnik koji nije u mogućnosti naplatiti svoja potraživanja po osnovi korištenih interventnih kredita. Problemi u poslovanju tih institucija prisutni su već duže vremena, a pokušaji da se izlaz pronađe u dokapitalizaciji ili na neki drugi način nisu doveli do rezultata. Budući da je riječ o manjim financijskim institucijama, njihov stečaj ne može imati zamjetnijeg učinka na stabilnost hrvatskog financijskog sustava. Štoviše, gašenje banaka i štedionica koje ne mogu osigurati opstanak uspješnošću svoga poslovanja niti pronaći odgovarajuće strateške partnere koji bi ojačali njihovu financijsku snagu i tržišnu konkurentnost može se smatrati, po ocjeni Savjeta HNB, nužnim i poticajnim za jačanje učinkovitosti i vjerodostojnosti hrvatskog bankarstva.

Štedni ulozi građana u tim financijskim institucijama osigurani su do iznosa od 100.000 kuna kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Pravilnikom te institucije određeno je, i to upravo na ovoj sjednici potvrđenim dopunama i izmjenama, da je isplatu osiguranih štednih uloga, što su ih građani držali u banci ili štedionici koja ide u stečaj, Državna agencija dužna početi u roku 180 dana od dana objave rješenja o otvaranju stečajnog postupka u "Narodnim novinama".