Što je postupak nadzorne provjere i ocjene (<em>Supervisory Review and Evaluation Process; SREP</em>)?

Što je postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP)?

Objavljeno: 3.6.2020.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) aktivnost je kojom supervizori procjenjuju rizike kojima su banke izložene i provjeravaju jesu li banke sposobne na odgovarajući način upravljati tim rizicima. Svrha je postupka dosljedna provjera profila rizičnosti banaka i donošenje nužnih supervizorskih mjera.

Postupak nadzorne provjere i ocjene usredotočen je na sljedeća područja:

  • poslovni model
  • interno upravljanje
  • rizici za kapital
  • rizici za likvidnost

Na temelju provjere spomenutih područja nadležna tijela određuju (i) mjeru u kojoj sustavi, strategije i postupci nadzirane banke osiguravaju dobro upravljanje i odgovarajuću pokrivenost rizika i (ii) količinu kapitala koja je nadziranoj banci potrebna kako bi pokrila rizike s kojima je suočena.

Učestalost i intenzitet postupka nadzorne provjere i ocjene ovise o profilu rizičnosti institucije, njezinoj sistemskoj važnosti i vrsti, opsegu i složenosti njezinih poslova. Nadzorna provjera i ocjena u pravilu se provodi jednom godišnje.