Tečaj i dalje stabilan

Objavljeno: 9.7.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj u srijedu, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio je najnovija gospodarska i novčana kretanja, usvojio projekciju monetarne politike za treće tromjesečje 2003., te donio više odluka iz svoje nadležnosti.

U prvom tromjesečju 2003. godine bruto domaći proizvod porastao je za 4,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najsnažnije povećanje zabilježeno je kod investicija u fiksni kapital, koje su povećane za 15,1 posto, dok je rast osobne potrošnje usporen na 4,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pozitivna kretanja u području industrijske proizvodnje su nastavljena i nakon prvog tromjesečja, pa je u prvih pet mjeseci 2003. godine fizički obujam industrijske proizvodnje bio za 5,9 posto viši u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Godišnja stopa rasta maloprodajnih cijena iznosila je u lipnju 1,1 posto, a stopa temeljne inflacije 0,5 posto.

Tečaj kune prema euru tijekom lipnja je bio stabilan. Inače, u drugom tromjesečju 2003. godine izostala je uobičajena sezonska aprecijacija tečaja kune, tako da je lipanj treći mjesec u nizu koji je protekao bez intervencija središnje banke na deviznom tržištu.

I u drugom tromjesečju nastavljeno je usporavanje rasta plasmana banaka nebankovnom sektoru uz istovremeno smanjivanje neto inozemne aktive i stagnaciju monetarnih agregata. Godišnje stope rasta plasmana nebankovnom sektoru u travnju (26,3%) i svibnju (24,9%) najniže su godišnje stope rasta od rujna prošle godine (27,1%). Uz ovakav trend smanjenja godišnjih stopa rasta može se očekivati njihovo daljnje smanjenje u skladu s mjerama usmjerenim na smanjenje rasta plasmana banaka. U prvih pet mjeseci 2003. krediti stanovništvu porasli su 12,9 posto (16,8% u istom razdoblju prošle godine), dok su krediti poduzećima porasli 3,3 posto (9,2% u istom razdoblju prošle godine).

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a donio je i nekoliko odluka vezanih uz Zakon o deviznom poslovanju, koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. Riječ je o Odluci o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača, Odluci o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu, Odluci o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci, Odluci o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci, Odluci o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona i Odluci o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira.

Savjet HNB-a suglasio se na ovoj sjednici s prijedlozima nadzornih odbora nekoliko banaka za imenovanje predsjednika i članova uprava banaka. Tako je Zdenko Vidaković dobio suglasnost da postane predsjednik uprave, a Mićo Tomičić član uprave Banke Brod d.d. Slavonski Brod, Krunoslav Brkljačić predsjednik uprave, a Željka Prga i Dalibor Jandl članovi uprave Croatia banke d.d. Zagreb. Krešimir Jerin dobio je suglasnost da postane član uprave Gospodarsko kreditne banke d.d. Zagreb.