Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku

Objavljeno: 10.10.2001.
Publikacija Pregledi
Broj P - 9
Autori Ante Babić, Andreja Pufnik i Tihomir Stučka
Datum Listopad 2001.
JEL F21, F23, P21
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

foreign direct investment, inozemna izravna ulaganja, tranzicijske zemlje, Hrvatska

Sažetak

U ovom smo radu saželi pojedine bitne elemente teorije inozemnih izravnih ulaganja (ili FDI), te glavne motive koji utječu na njihove tokove. Nadalje, dali smo pregled teorije i istraživanja vezanih uz utjecaj FDI na ostale makroekonomske varijable, poput izvoza, uvoza, BDP-a i investicija. Teoretska razmatranja dopunjujemo dosadašnjim iskustvima tranzicijskih zemalja i Hrvatske glede priljeva i privlačenja inozemnih izravnih ulaganja. Posebno se osvrćemo na hrvatski Zakon o poticanju ulaganja, opisujemo politike privlačenja inozemnih izravnih ulaganja u drugim tranzicijskim zemljama, te dajemo preporuke za buduću reviziju Zakona.