Tihana Škrinjarić dobitnica Nagrade "dr. Pero Jurković"

Objavljeno: 29.12.2021.

Tihana Škrinjarić, savjetnica u Direkciji za financijsku stabilnost Hrvatske narodne banke ovogodišnja je dobitnica Nagrade "Dr. Pero Jurković" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrada se dodjeljuje znanstvenim radovima iz područja financija koji su objavljeni u časopisima i zbornicima ili na drugi način učinjeni dostupnima znanstvenoj i stručnoj javnosti, a Tihana Škrinjarić nagradu je osvojila za rad Penny wise and pound foolish: capital gains tax and trading volume on the Zagreb Stock Exchange, napisan u suautorstvu s Tomislavom Globanom, izvanrednim profesorom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

U radu se analiziraju kratkoročni i srednjoročni učinci uvođenja poreza na zarade od trgovanja dionicama  na Zagrebačkoj burzi. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da je prije početka primjene tog poreza početkom 2016. volumen trgovanja natprosječno porastao i potom nakon početnog datuma natprosječno pao. Time se smanjila ionako mala likvidnost na tržištu, pri čemu su negativni učinci značajni i u kratkom i u srednjem roku. Autori u zaključku preporučuju primjenu manje restriktivnih poreznih politika oporezivanja zarada na dionicama, kako bi se time, uz ostale poticaje, potaknula zamrla investicijska aktivnost na domaćem tržištu kapitala.

"Ova nagrada je potvrda da se vrednuju istraživanja koja su primjenjiva u praksi, s obzirom na konkretne rezultate i zaključke temeljene na stvarnim događajima i njihovim posljedicama", komentirala je nagradu Tihana Škrinjarić.

"U radu potvrđujemo da je oporezivanje zarade od trgovanja dionicama jedan od problema koji se vežu za slabu likvidnost na Zagrebačkoj burzi te smatramo da je potrebno razmisliti kako ohrabriti, a ne odvratiti male investitore od trgovanja na tržištima kapitala", naglasila je Tihana Škrinjarić.