Tko je zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020.

Uspostava bliske suradnje s Europskom središnjom bankom (ESB) i pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism; SRM) nije uzrokovalo promjene u sustavu osiguranja depozita. Drugim riječima, tim sustavom i nakon uspostave bliske suradnje s ESB-om i pridruživanja SRM-u i dalje upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) kao tijelo koje ima ovlasti i provodi postupke propisane Zakonom o osiguranju depozita ("Narodne novine", br. 146/2020.), a kojim je u hrvatski pravni okvir prenesena Direktiva 2014/49/EU.

Naime, na razini EU-a još nije dogovoren zajednički europski sustav osiguranja depozita - EDIS koji je zamišljen kao završni, treći stup bankovne unije. Stoga su države članice EU-a i dalje pojedinačno odgovorne za uspostavu sustava osiguranja depozita u skladu s navedenom direktivom.