U 2020. negativan jaz BDP-a iznosio je 4,8% potencijalnog BDP-a

Objavljeno: 26.11.2021.

U 2020. je u Hrvatskoj ostvaren rekordno velik negativan jaz BDP-a (razlika između stvarnoga i potencijalnoga bruto domaćeg proizvoda) u iznosu od 4,8% potencijalnog BDP-a, navodi se u radu "Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19" autorica Lovorke Grgurić, Ozane Nadoveza Jelić i Nine Pavić iz Direkcije za modeliranje HNB-a.

Rezultati rada pokazuju da je potencijalni BDP u 2020. godini privremeno pao za oko 1,6%, ponajprije pod utjecajem snažnog pada TFP-a (ukupne faktorske produktivnosti) izazvanog pandemijom, čiji je negativan doprinos procijenjen na 2,8%. Unatoč značajnom padu potencijalnog BDP-a u 2020. godini, otvoren je rekordno velik negativan jaz BDP-a u Hrvatskoj u iznosu od 4,8%. Takva procjena implicira da je otprilike 40% ukupnog pada BDP-a u 2020. godini moguće objasniti šokom ponude, dok se ostatak pripisuje negativnom šoku potražnje. Također, rad predstavlja alternativnu procjenu jaza BDP-u Hrvatskoj u uvjetima pandemijske krize pomoću stope iskorištenosti kapaciteta.