Zaštita od krivotvorenja

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 4.8.2023.
Krivotvorenje je kazneno djelo sa socijalnim i financijskim posljedicama koje narušava osnove povjerenja javnosti (korisnika) u gotovinu.

Hrvatska narodna banka posvećuje punu pozornost zaštiti od krivotvorenja gotovog novca te nizom procesa prevenira krivotvorenje:

 • Pri dizajniranju novčanica i kovanog novca kuna i lipa, kao i euronovčanica i eurokovanica, posebna se pozornost poklanja novim zaštitnim obilježjima koja su jednostavna za provjeru i složena za imitaciju.
 • Kontinuirano se provodi Nacionalni program obuke.
 • Aktivno se surađuje na dnevnoj razini s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta MUP-a RH i Državnim odvjetništvom RH.
 • Sustavno se provodi opskrba novim novčanicama i izdvajaju se pohabane i oštećene novčanice kako bi se olakšalo utvrđivanje autentičnosti.

Kazneni zakon RH

U Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, članku 274. Krivotvorenje novca, navedeno je:

 1. Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje, uveze, izveze, prima ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko lažni novac koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznavši da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.
 4. Lažni novac će se oduzeti.

U članku 283. Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje navedeno je:

 1. Tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za krivotvorenje ili izmjenu novca ili sigurnosnih obilježja kao što su hologrami, vodeni žigovi ili drugi sastavni dijelovi novca koji služe za zaštitu od krivotvorenja,  kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. kaznit će se tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za izradu lažnih vrijednosnih papira, lažnih znakova za vrijednost izdanih na temelju propisa, lažnih znakova za obilježavanje robe, lažnih mjera i utega i krivotvorenih isprava.
 3. Sredstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka oduzet će se.

Hrvatska narodna banka izdaje euronovčanice u skladu s odobrenjem Europske središnje banke i odredbama Statuta ESSB-a, ESB-a i odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije te sudjeluje u postupcima razvoja i proizvodnje euronovčanica u kojima se iznimna važnost pridaje zaštiti euronovčanica od krivotvorenja. Posebna se pozornost pridaje razvoju i primjeni novih zaštitnih obilježja koja su jednostavna za provjeru i otporna na krivotvorenje, čime se maksimalno otežava proces krivotvorenja.

Hrvatska narodna banka izdaje eurokovanice u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije uz odobrenje Europske središnje banke o opsegu izdanja te određuje izgled eurokovanica koje izdaje, pri čemu primjenjuje pravila o nominalama i tehničkoj specifikaciji, sve u skladu s relevantnim propisima Europske unije.

Edukacijska brošura: Vodič za provjeru euronovčanica i eurokovanica / maloprodaja

Hrvatska narodna banka pripremila je brošuru za zaposlenike u maloprodaji naziva Vodič za provjeru: euronovčanice i eurokovanice. Brošura sadržava opisne i slikovne prikaze zaštitnih obilježja euronovčanica i eurokovanica, opis postupka provjere njihove autentičnosti te upute za postupanje sa sumnjivim novčanicama. Brošura je namijenjena zaposlenicima na blagajnama trgovačkog sektora, zaposlenicima na naplati cestarina, zaposlenicima na blagajnama kockarnica i drugim skupinama koje u svom poslovanju svakodnevno rukuju gotovim novcem.

Svrha je brošure upoznati čitatelje s izgledom i provjerom zaštitnih obilježja euronovčanica i eurokovanica u svrhu uspješnog prepoznavanja krivotvorenoga gotovog novca te sprječavanja zaprimanja krivotvorenoga gotovog novca kao originalnog.

Vodič za provjeru i druge informativne materijale o zaštitnim obilježjima euronovčanica i eurokovanica u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje te ih ispisati prema potrebi.

Za svoje poslovne potrebe tiskanu brošuru možete naručiti slanjem poruke elektroničke pošte na e-adresu hrncc@hnb.hr. Pri naručivanju u poruci elektroničke pošte navedite koliko vam je primjeraka brošure potrebno te u koje svrhe. Brošure su besplatne, a preuzimaju se na adresi Hrvatske narodne banke.