Pretraživanje publikacija

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 22

Datum Veljača 2024.

Bilten, br. 288

Datum Veljača 2024.

Ekonomski bilten, broj 8/2023.

Datum Prosinac 2023.

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 15

Datum Prosinac 2023.

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2023.

Datum Studeni 2023.

Bilten, br. 287

Datum Studeni 2023.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 21

Datum Listopad 2023.

Bilten, br. 286

Datum Listopad 2023.

Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2023.
Broj W-73
Autor Tihana Škrinjarić, Maja Sabol

Ekonomski bilten, broj 6/2023.

Datum Rujan 2023.

Pretraživanje publikacija