CNB Governor at the Croatian Government session on measures to alleviate the economic consequences of the pandemic

Published: 17/3/2020

Guverner Hrvatske narodne banke danas je, na sjednici Vlade Republike Hrvatske, upoznao članove Vlade i cjelokupnu hrvatsku javnost s mjerama koje HNB-a poduzima za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusom. U svojem izlaganju guverner Vujčić govorio je o očekivanim gospodarskim posljedicama pandemije, odnosno o reakciji hrvatske središnje banke na ovu kriznu situaciju. HNB je poduzeo sve potrebne korake za očuvanje kontinuiteta poslovanja ključnih funkcija središnje banke – platnog prometa, trezorskog poslovanja (opskrba gotovinom), provedbe monetarne politike i upravljanja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću. Također, HNB je zatražio od kreditnih institucija da u svojim planovima kontinuiteta poslovanja i planovima upravljanja u kriznim situacijama osobito pažnju posvete osiguravanju neometanog funkcioniranja bankomatske i EFTPOS mreže odnosno sigurnom funkcioniranju IT sustava banaka. Hrvatska narodna banka provela je i mjere monetarne politike, s ciljem održavanja povoljnih uvjeta financiranja poduzetnika i građana. Također, HNB će i određenim supervizorskim mjerama pridonijeti likvidnosti hrvatskog gospodarstva odnosno očuvanju radnih mjesta i olakšavanju oporavka. Više o izlaganju guvernera Vujčića možete pročitati ovdje.