Digitalizacija poslovanja – novi izazovi za računovodstvenu i revizorsku struku

Published: 26/11/2018