Banka bez kapitala ne može dobiti odobrenje za rad

Published: 19/5/2017