HNB nema ovlasti naređivati bankama kome i kada dati kredit

Published: 16/1/2018