Sadašnjost i budućnost FinTech-a i centralnobankarskog digitalnog novca - glavne teme predavanja Linarda Martinčevića studentima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Published: 13/5/2021