Štedionica kojoj je ukinuto odobrenje za rad ne može dobiti odobrenje HNB-a za rad kao banka

Published: 5/4/2001