Intervjui

Dogodine će rasti kamate na kredite

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 12. 2005.

Neću se više kandidirati

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 10. 2005.

Napadi na HNB su podvale!

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 6. 2005.

Ili reforme ili raskid aranžmana s MMF-om

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 5. 2005.

Jačanju tečaja kune značajno kumuju špekulacije banaka

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 5. 2005.

Inodug već krajem travnja dosegnuo godišnji limit

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 5. 2005.

Bolji komitenti plaćat će nižu kamatu na kredite

Govornik Čedo Maletić, na dužnosti viceguvernera HNB-a od 15. srpnja 2000. do 16. srpnja 2006.
Datum 4. 2005.

Neovisnost i pritisci

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7.srpnja 2012.
Datum 4. 2005.

Tražim saborsku raspravu o inozemnom dugu Hrvatske

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 4. 2004.