Što je jedinstveni nadzorni mehanizam?

Što je jedinstveni nadzorni mehanizam?

Objavljeno: 3.6.2020.

Jedinstveni nadzorni mehanizam (Single Supervisory Mechanism, SSM) zajednički je okvir za bankovni nadzor u Europskoj uniji koji čine Europska središnja banka (ESB) i nacionalna nadzorna tijela država sudionica.

Glavni ciljevi SSM-a obuhvaćaju:

  • osiguranje sigurnosti i pouzdanosti europskoga bankovnog sustava
  • doprinos financijskoj integraciji i stabilnosti te
  • osiguranje dosljednog nadzora.

Jedinstveni nadzorni mehanizam uspostavljen je 15. listopada 2013., kad je Vijeće EU-a formalno donijelo Uredbu o jedinstvenom nadzornom mehanizmu nakon pregovora s Europskim parlamentom. Mehanizam je s radom započeo 4. studenog 2014.

ESB je odgovoran za učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma i ima isključivu nadležnost nad svim bankama europodručja. Izravno nadzire značajne institucije, a nacionalna nadzorna tijela u suradnji s ESB-om izravno nadziru manje značajne institucije.

Nacionalna nadležna tijela i dalje su zadužena za izvršavanje svih nadzornih zadaća koje nisu prenesene na jedinstveni nadzorni mehanizam, kao što su zaštita potrošača i sprječavanje pranja novca.