Što su strukturne operacije?

Što su strukturne operacije?

Objavljeno: 5.6.2020.

Operacijama na otvorenom tržištu središnja banka utječe na likvidnost bankovnog sustava i kretanje kamatnih stopa na novčanom tržištu. Operacije na otvorenom tržištu odnose se na kupnju ili prodaju određene imovine (vrijednosni papiri, devize i sl.) na financijskom tržištu odnosno na odobravanje kredita bankama i prikupljanje depozita od banaka.

S obzirom na učestalost i namjenu operacije na otvorenom tržištu mogu biti redovite, što znači da je njihova učestalost unaprijed određena i poznata, operacije fine prilagodbe, što znači da se rabe po potrebi, i strukturne. Strukturne se operacije koriste u situacijama kada je potrebno djelovanje zbog strukturnih promjena u likvidnosti.

Hrvatska narodna banka održala je 2016. godine prvu strukturnu operaciju. Strukturnim operacijama HNB otvara bankama pristup dugoročnijim izvorima kunske likvidnosti po kamatnoj stopi konkurentnoj ostalim izvorima kunske likvidnosti banaka i operacije omogućavaju bankama da intenzivnije i uz povoljnije uvjete kreditiraju gospodarstvo i stanovništvo u domaćoj valuti.

Više: Strukturne operacije