Otvorene prijave

Objavljeno: 4.11.2022.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OTVORENE PRIJAVE


Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Odjel za izradu poslovnih aplikacijskih sustava
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
SAVJETNIK za izradu poslovnih aplikacijskih sustava VSS / magistar / stručni specijalist informatičke ili druge odgovarajuće struke 1


POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Oglas je otvoren dok ne odaberemo potreban broj kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji u najvećoj mjeri budu odgovarali oglašenim potrebama, obavijestit ćemo u najkraćem mogućem roku. Tim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja. Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Kandidati interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova. Uvjet je za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na tel. 01/4564 981.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!