Otvorene prijave

Objavljeno: 25.1.2021. Ažurirano: 31.12.2021.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Sektor: Sektor istraživanja
Direkcija: Direkcija za ekonomske analize
Odjel: Odjel za gospodarska kretanja i proračun
Naziv zanimanja: Ekonomist istraživač za makroekonomske analize
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke

 

Sektor: Sektor informatičke tehnologije
Naziv zanimanja: Administrator IT sustava računalni tehničar developer
Obrazovanje: VSS/magistar/magistar inženjer/stručni specijalist informatičke ili druge odgovarajuće struke ili
VŠS/stručni ili sveučilišni prvostupnik/stručni ili sveučilišni prvostupnik inženjer informatičke ili druge odgovarajuće struke

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Oglas je otvoren dok ne odaberemo potreban broj kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji će u najvećoj mjeri odgovarati oglašenim potrebama obavijestit ćemo u najkraćem mogućem roku. Ovim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja. Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova. Uvjet za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske jest dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na ljudski.resursi@hnb.hr.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!