Prijavite – pitajte

Objavljeno: 31.8.2015. Ažurirano: 21.2.2020.
Ako se kreditna institucija ili kreditna unija ne očituje o vašem prigovoru u roku od 15 dana od dana kada je primila uredan prigovor ili ako je ocijenila da je vaš prigovor neosnovan odnosno ako niste uspjeli razriješili spornu situaciju te i nadalje sumnjate u zakonitost i pravilnost njezina postupanja, obavijest o svom prigovoru možete proslijediti Hrvatskoj narodnoj banci.

Nakon zaprimljenih obavijesti o prigovorima na rad konkretne kreditne institucije ili kreditne unije,

HNB IMA OVLASTI: 

  • provjeravati pridržava li se kreditna institucija ili kreditna unija objavljenih internih akata, sklopljenih ugovora i važećih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača vezana uz prigovor potrošača,
  • osigurati transparentno i pravodobno postupanje kreditne institucije ili kreditne unije po prigovorima i
  • analizirati prigovore koji upućuju na nepravilnosti ili nezakonitosti, pri čemu se poduzimaju odgovarajuće zakonom propisane mjere.

Međutim,

HNB NEMA OVLASTI:

  • utjecati na poslovne odluke kreditne institucije ili kreditne unije,
  • utjecati na bilateralne ili ugovorne odnose između kreditne institucije ili kreditne unije i potrošača,
  • intervenirati ili odlučivati u sporovima između kreditne institucije ili kreditne unije i potrošača i
  • naložiti kreditnoj instituciji ili kreditnoj uniji poduzimanje određenih aktivnosti osim ugovorom već preuzetih prava i obveza.

Kako uputiti obavijest o prigovoru HNB-u

Ako svoj problem niste uspjeli riješiti u komunikaciji s vašom kreditnom institucijom ili kreditnom unijom ili niste zadovoljni predloženim rješenjem te sumnjate u zakonitost i pravilnost njezina postupanja vezano uz vaš ugovorni odnos, obavijest o prigovoru možete uputiti HNB-u. Pritom je potrebno na jasan i jednostavan način opisati konkretan problem s kojim ste suočeni u odnosu s vašom kreditnom institucijom ili kreditnom unijom, navesti aktivnosti koje ste poduzeli za rješavanje svog problema i razlog nezadovoljstva odgovorom ili rješenjem koje vam je dostavila/predložila vaša kreditna institucija ili kreditna unija.

Obavijest o prigovoru možete uputiti elektroničkim putem ispunjavajući e-obrazac Prijavite nam ili je možete uputiti na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb

Ako obavijest o prigovoru šaljete pismenim putem, potrebno je navesti minimalno one informacije koje se traže u elektroničkoj formi obrasca "Prijavite nam".

Kako proslijediti upit HNB-u

Ako je povod vašeg obraćanja HNB-u upit koji je usmjeren na zaštitu vaših prava u korištenju bankovnih i financijskih usluga i primjenu važeće regulative iz područja zaštite potrošača, svoje pitanje možete uputiti elektroničkim putem ispunjavajući e-obrazac Upit ili ga možete uputiti pismenim putem na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb