Konzultacije temeljem članka IV. Statuta MMF-a

Objavljeno: 27.10.2017. Ažurirano: 7.6.2024.

Originalni dokumenti dostupni su na Republic of Croatia and the IMF stranici Međunarodnoga monetarnog fonda.

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

2008. godina

2007. godina

2006. godina

2004. godina

2002. godina

2001. godina

2000. godina

1999. godina