Informativni dokumenti o naknadama na tržištu RH

Objavljeno: 1.11.2018. Ažurirano: 1.7.2024.

Informativni dokument o naknadama (engl. Fee Information Document − FID) jest dokument koji potrošačima daje informaciju o visini naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge u RH. To su usluge povezane s računom za plaćanje kojima se potrošači najčešće koriste i koje ih izlažu najvećemu ukupnome ili pojedinačnom trošku.

Banka je dužna Informativni dokument o naknadama (FID) potrošaču dati prije nego što se on obveže ponudom ili okvirnim ugovorom o računu za plaćanje.

Svi aktualni informativni dokumenti o naknadama na tržištu RH prikazani su pod nazivom "Informativni dokumenti o naknadama – Sve banke", a informativni dokumenti o naknadama za određene kategorije potrošača prikazani su svaki zasebno.

Informativni dokumenti o naknadama