Godišnje izvješće o postupcima sankcioniranja u SSM-u

Objavljeno: 2.9.2022. Ažurirano: 10.6.2024.
Europska središnja banka svake godine objavljuje izvješće o postupcima sankcioniranja zbog kršenja bonitetnih zahtjeva poduzetima od Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela koja sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu.

Aktivnosti obuhvaćene izvješćem uključuju postupke izricanja kazni koje provode nadležna tijela u sklopu svojih ovlasti zbog kršenja bonitetnih zahtjeva od nadziranih subjekata, tj. pravnih i fizičkih osoba, koja potpadaju pod opseg bonitetnog nadzora u kontekstu jedinstvenoga nadzornog mehanizma. Predmetni podaci prikazani su zbirno za područje jedinstvenoga nadzornog mehanizma, bez prikaza podataka koji se odnose na pojedino nadležno tijelo. Izvješće se objavljuje na engleskome jeziku.

 

Godišnje izvješće o postupcima sankcioniranja u SSM-u 2023.


HTML / PDF

 

Godišnje izvješće o postupcima sankcioniranja u SSM-u 2022.


HTML / PDF

 

Godišnje izvješće o postupcima sankcioniranja u SSM-u 2021.


HTML / PDF