Sporazumi i memorandumi

Objavljeno: 25.5.2015.
Na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka sklapa memorandume o međusobnoj suradnji na području nadzora banaka s domaćim i inozemnim nadzornim tijelima.

Osnovna načela i sadržaj memoranduma zasnivaju se na dokumentima Bazelskog odbora za nadzor:

Suradnja Hrvatske narodne banke s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima država članica

Suradnja Hrvatske narodne banke s nadležnim tijelima trećih država