Koje ovlasti Hrvatska narodna banka zadržava u nadzoru banaka u odnosu na Europsku središnju banku?

Koje ovlasti Hrvatska narodna banka zadržava u nadzoru banaka u odnosu na Europsku središnju banku?

Objavljeno: 3.6.2020.

U skladu s člankom 1. Uredbe o SSM-u obuhvat nadzornih zadaća ESB-a ograničen je na bonitetni nadzor kreditnih institucija. Nadzorne zadaće koje nisu povjerene ESB-u ostaju u nadležnosti nacionalnih nadzornih tijela. HNB će stoga ostati isključivo odgovoran za nadzor banaka u područjima koja nisu obuhvaćena Uredbom o SSM-u.

Spomenuta područja odnose se na područja uređena Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke, kao što su ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu, pravila za računovodstvo i klasifikaciju izloženosti, načini utvrđivanja kreditnih gubitaka i zaštita potrošača.

Ti su propisi doneseni zbog prilagodbe posebnostima hrvatskog bankovnog sustava i potrebe da se daljnjim propisima postigne smanjenje rizika odnosno kvalitetnije upravljanje rizicima kojima su kreditne institucije u spomenutim područjima izložene. Prethodno iskustvo HNB-a u nadzoru kreditnih institucija pokazalo je kako su ta područja posebno značajna kad dođe do recesije ili gospodarskih i financijskih kriza.

Osim toga, HNB i dalje ima važnu ulogu u nadzoru provedbe nacionalnih propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja i financiranja terorizma. U Hrvatskoj je za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma nadležno nekoliko institucija, a njihove uloge i narav njihove međusobne suradnje određeni su zakonom.

Postoje tri vrste tijela koji sudjeluju u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma:

  • tijela prevencije (banke, mjenjači, brokeri, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, itd.),
  • tijela nadzora (Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat Republike Hrvatske, Porezna uprava, Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) i
  • tijela kaznenog progona (Državno odvjetništvo, sudstvo i policija).

HNB nadzorom provjerava provodi li banka sve mjere koje je obvezna provoditi na osnovi zakonskog okvira, a s ciljem sprječavanja korištenja bankovnog sustava za pranje novca. Hrvatska narodna banka nije tijelo ovlašteno za provođenje istrage nad klijentima banke koji su potencijalni počinitelji kaznenog djela pranja novca, već je to nadležnost tijela kaznenog progona.