Središnji bankari: promatrači ili predvodnici promjene?

Objavljeno: 9.3.2023.

"Mandat središnjih banaka je i dalje osiguranje povjerenja u novac u digitalnom dobu. Moramo pustiti novac da se razvija i biti važan predvodnik promjene u njegovoj evoluciji. To je najmanje što svaki građanin treba očekivati od vlada ili javnih institucija.", rekla je Sandra Švaljek, zamjenica guvernera u govoru pod nazivom "Središnji bankari: promatrači ili predvodnici promjene?" na FinTech konferenciji Money Motion održanoj u Zagrebu 9. ožujka 2023.
Zamjenica guvernera u govoru je objasnila motive središnjih banaka za rad na centralnobankarskom digitalnom novcu (CBDC), istaknula je njegove prednosti, ali i rizike te pitanja privatnosti.
"Glavni pokretač razvoja CBDC-a u eurozoni i glavni pokretač projekta digitalnog eura je pad upotrebe gotovine. Gotovina je bila najčešće korištena metoda plaćanja na prodajnim mjestima (POS) u europodručju 2022. i korištena je u 59 % transakcija, što je pad u odnosu na 79 % 2016. i 72 % 2019. Budući da je gotovina jedini izvor javnog, bezrizičnog novca koji je dostupan svima, jasno je da je potrebna prilagodba preferencijama građana tako da ponudimo javni oblik novca u ovoj rastućoj digitalnoj sferi, odnosno digitalni euro. Time ne želimo zamijeniti gotovinu, već je nadopuniti široko upotrebljivim, uključivim, besplatnim za osnovnu upotrebu i prikladnim digitalnim oblikom novca", naglasila je tom prilikom Sandra Švaljek.

Cijeli govor zamjenice guvernera dostupan je na engleskom jeziku.