Statistički podaci

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 12.6.2024.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o najvažnijim aspektima uvođenja bonitetnog okvira u Republici Hrvatskoj na temelju odredbi članka 143. stavka 1. točke d) Direktive 2013/36/EU koje su prenesene u članku 215. stavku 1. točki 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.). Riječ je o statističkim podacima o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj koje su u nadležnosti Hrvatske narodne banke.

Objava statističkih podataka vrši se na temelju odredbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 650/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU.

Navedeni statistički podaci odnose se na kreditne institucije pod nadzorom Hrvatske narodne banke.

Podaci se iskazuju u milijunima eura.

Podaci se iskazuju sa stanjem na dan 31. prosinca. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje, i to do kraja lipnja tekuće godine podacima sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nijedna povjerljiva informacija koju je Hrvatska narodna banka primila u tijeku obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačne kreditne institucije. Dobivene informacije prikazuju se isključivo u sažetom ili zbirnom obliku. Nadalje, objavljivanje zbirnih statističkih podataka ne obavlja se u slučajevima kada bi njihovo iznošenje rezultiralo otkrivanjem povjerljivih podataka na pojedinačnoj razini.


STATISTIČKI PODACI

Putokazi

Propisi RH