Pretraživanje publikacija

Bilten, br. 259

Datum Svibanj 2020.

Bilten, br. 258

Datum Travanj 2020.

Ekonomski bilten, broj 2/2020.

Datum Ožujak 2020.

Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Ožujak 2020.
Broj I-57
Autor Marina Kunovac

Bilten, br. 257

Datum Ožujak 2020.

Bilten, br. 256

Datum Veljača 2020.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 10

Datum Veljača 2020.

Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2020.
Broj I-56
Autori Evan Kraft i Ivan Huljak

Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2020.
Broj P-46
Autor Mislav Brkić

Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2020.
Broj I-55
Autori Matej Bule i Andrijana Ćudina

Pretraživanje publikacija