Oglasi

Objavljeno: 22.3.2019.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Sektor: Sektor za centralnobankarske operacije
Direkcija: Direkcija za provođenje monetarne politike
Naziv zanimanja: VIŠI STRUČNI SURADNIK za operacije na otvorenom tržištu
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke

 

Sektor: Sektor statistike
Direkcija: Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s inozemstvom
Naziv zanimanja: STRUČNI SURADNIK za statistiku platne bilance
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske ili matematičke struke

 

Sektor: Sektor kontrolinga i računovodstva
Direkcija: Direkcija računovodstva
Naziv zanimanja: GLAVNI REFERENT za obradu financijske dokumentacije i administrativnu podršku
Obrazovanje: VŠS/stručni ili sveučilišni prvostupnik/stručni pristupnik ekonomske ili upravne struke ili SSS/četverogodišnja srednja škola ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazija

 

Sektor: Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija: Direkcija za operativne poslove
Naziv zanimanja: GLAVNI STRUČNI SURADNIK za administraciju operativnih sustava
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist informatičke struke

 

Sektor: Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija: Direkcija za operativne poslove
Naziv zanimanja: STRUČNI SURADNIK za administraciju UNIX/LINUX sustava
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist informatičke struke

 

Sektor: Sektor podrške poslovanju
Direkcija: Direkcija tehničkih poslova
Naziv zanimanja: SAVJETNIK za tehničke poslove
Obrazovanje: VSS/magistar inženjer/stručni specijalist inženjer građevinarstva

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu pismo ponude i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Kandidati za pripravnika prijavi trebaju priložiti prijepis i prosjek ocjena s preddiplomskoga i diplomskog studija.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 1. travnja 2019.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na tel. 4564 981, a za informacije u vezi s postupkom dostave prijave na tel. 4565 083.

Napomena:

Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena.

Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!