Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.
3. tr. 2022.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
HRK EUR HRK EUR HRK EUR USD
3M 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,15 0,18
6M 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,15 0,14
12M 0,08 0,08 0,05 0,06 0,08 0,16 0,12

 

Privremeni NRS (u skladu s člankom 60. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj; NN, br. 57/2022. i 88/2022.)

3. tr. 2022.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
3M 0,07 0,05 0,11
6M 0,07 0,05 0,11
12M 0,08 0,06 0,12

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS) je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Sva pitanja o objavljenom NRS-u fizičke i pravne osobe mogu uputiti na elektroničku adresu info@hnb.hr.