Izlaganja

Dinamika kreditiranja i gospodarska aktivnost

Govornik Damir Odak, viceguverner HNB-a
Datum 5. 2014.

Izlaganje guvernera HNB-a prof. dr. Borisa Vujčića na konferenciji Financiranje ulaganja u Hrvatskoj - kako Europska investicijska banka može pomoći?

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 3. 2014.

A Tale of Two Policies: Monetary and Fiscal

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 10. 2013.

Izlaganje guvernera HNB-a prof. dr. Borisa Vujčića na 16. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 5. 2013.

Izazov strukturnih reformi na pragu ulaska u Europsku uniju

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 11. 2012.

Izlaganje prof. dr. Borisa Vujčića na Godišnjoj ekonomskoj konferenciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 10. 2012.

Aktualno ekonomsko stanje u zemlji

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 10. 2011.

Monetarna politika

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 5. 2011.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na 20. konferenciji Zagrebačke burze

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 10. 2010.

Monetarna politika u vrijeme krize

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 4. 2010.

Pretraživanje izlaganja