Priopćenja HNB-a

Predstavnici Odbora direktora EBRD-a posjetili HNB

18.3.2004.

Usklađivanje monetarne i fiskalne politike

10.3.2004.

Tržištem dominira šest banaka

11.2.2004.

Sastanak Odbora za suradnju HNB-a i Ministarstva financija

5.2.2004.

Nove mjere novčane politike

17.12.2003.

Izaslanstvo državne komisije za razvoj i reforme NR Kine u HNB-u

12.12.2003.

Makroekonomska stabilnost i dalje se održava

3.12.2003.

Izaslanstvo MMF-a ponovo u Zagrebu

3.12.2003.

MMF: prihvaćena druga provjera stand-by aranžmana s Hrvatskom

13.11.2003.

Povećanje kunske obvezne pričuve banaka

3.11.2003.

Inflacija niska i tečaj stabilan

15.10.2003.

Oduzeto odobrenje za rad Međimurskoj štedionici

15.10.2003.

Reagiranje na tekst u tjedniku "Nacional"

6.10.2003.

Donijeto šest odluka za provedbu Zakona o deviznom poslovanju

10.9.2003.

Predsjednik EBRD-a posjetio HNB

9.9.2003.