U 2018. niži gospodarski rast

Objavljeno: 20.12.2017.

Očekujemo da bi realni BDP u 2017. godini mogao iznositi 3,1%, dok je procjena stope rasta u 2018. godini niža i iznosi 2,9%, rekao je Boris Vujčić u razgovoru rukovodstva HNB-a s predstavnicima medija 20. prosinca 2017. Blago usporavanje gospodarske aktivnosti rezultat je nižih investicija, a očekuje se i usporavanje rasta ukupnog izvoza i osobne potrošnje. Upravo se izostanak snažnijih investicija vidi kao najveći rizik, napomenuo je guverner, a daljnji rast BDP-a nije moguć bez strukturnih reformi koje bi poboljšale investicijsku klimu u Hrvatskoj.

Inflacija će u 2017. biti na razini od 1,2%, a očekuje se da će u 2018. godini porasti na 1,6%. Na razinu inflacije utječu najviše cijene energenata i hrane koji imaju znatan udio u košarici za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena. U 2017. godini zabilježen je i višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance, a suficit se očekuje i sljedeće godine. Jedna od sastavnica viška na tekućem i kapitalnom računu platne bilance jest i bolje korištenje sredstava iz fondova EU, no taj rast je još uvijek manji nego u usporednim zemljama nakon ulaska u EU.

Hrvatska narodna banka provodila je u 2017. ekspanzivnu monetarnu politiku, a takvu će politiku nastaviti i u 2018., rekao je guverner Vujčić, te podsjetio da je središnja banka na strukturnoj operaciji plasirala kune uz kamatnu stopu od 1,2% na pet godina.

Istraživanje o globalnim lancima vrijednosti, koji se odnose na različite stadije proizvodnje u različitim dijelovima svijeta, pokazalo je da su hrvatski partneri – osim tradicionalnih Njemačke, Italije, Slovenije i Austrije – Kina i SAD.

Druga Anketa o pristupu financiranju malih i srednjih poduzeća koju provodi HNB, pokazala je kako je pristup financiranju najmanja prepreka u poslovanju tih poduzeća, dok su najveće prepreke kompleksnost i neusklađenost propisa te učestalost njihove promjene. Također, kao novi problem javlja se raspoloživost stručnjaka, odnosno kvalitetne radne snage, što upućuje na probleme na tržištu rada i obrazovnom sustavu. Guverner je podsjetio i na mogućost uvođenja garancijskih shema za kreditiranje malih i srednjih poduzeća.

Dobit banaka u trećem tromjesečju 2017. je bila 50% manja nego 2016. zbog rezervacija povezanih s koncernom Agrokor. No, istaknuo je guverner, to neće imati utjecaja na stabilnost financijskog sustava.