Institucije i tijela Europske unije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 11.11.2020.
Hrvatska narodna banka sudjeluje u radu institucija i tijela EU-a kada pripremaju i donose odluke na područjima iz djelokruga središnjih banaka. Suradnja se odvija ponajprije u okviru Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Vijeće ECOFIN-a), Gospodarskoga i financijskog odbora (EFC), odbora i radnih skupina Europske komisije te Europskog odbora za sistemski rizik (ESRB) i Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Vijeće Europske unije

Predstavnici HNB-a uključeni su u rad pripremnih tijela Vijeća EU-a, ponajprije onih povezanih s Vijećem ECOFIN-a (engl. Economic and Financial Affairs Council). Na sastancima najčešće sudjeluju zajedno s predstavnicima Ministarstva financija te s njima izrađuju prijedloge stajališta Republike Hrvatske o temama o kojima se raspravlja u okviru Vijeća EU-a.

Guverner HNB-a sudjeluje na neformalnim sastancima Vijeća ECOFIN-a, na kojima se dva puta godišnje susreću ministri financija država članica EU-a i guverneri središnjih banaka. Na tim se sastancima ne donose službene odluke ni pravni propisi, već su mjesto za razmjenu mišljenja o aktualnim gospodarskim i financijskim temama.

U radu Gospodarskoga i financijskog odbora (engl. Economic and Financial Committee, EFC), koji ima zadatak promicanja koordinacije politika u području ekonomije i financija te priprema sastanke Vijeća ECOFIN-a, sudjeluju predstavnici ministarstava financija i središnjih banaka na visokoj razini (HNB predstavlja imenovani viceguverner). Član Odbora iz HNB-a sudjeluje na sastancima kada se raspravlja o temama koje zahtijevaju stručnost središnjih banaka, poput gospodarske i financijske situacije, financijske stabilnosti, slobode kretanja kapitala i plaćanja, odnosa s MMF-om, kao i kada su na dnevnom redu hrvatski program konvergencije te praćenje gospodarske i fiskalne politike Republike Hrvatske u okviru Europskog semestra.

Stručnjaci HNB-a uključeni su i u aktivnosti ostalih radnih tijela Vijeća EU-a, posebice pododbora EFC-a te Radne skupine za financijske usluge.

Europska komisija

U okviru odbora i radnih skupina stručnjaka koji djeluju pri Europskoj komisiji – putem kojih države članice imaju mogućnost očitovati se o prijedlozima Komisije za provedbu određenih zakonodavnih akata, odnosno daju Komisiji stručnu podršku i savjet – stručnjaci HNB-a sudjeluju u strukturama koje pokrivaju teme kao što su gospodarske prognoze, platni sustavi, statistika, praktične pripreme za uvođenje eura, zaštita eura od krivotvorenja i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Suradnja HNB-a s Europskom komisijom ostvaruje se i redovitim kontaktima sa stručnjacima relevantnih službi Europske komisije, pri kojima ekonomisti HNB-a daju svoj doprinos izradi makroekonomskih dokumenata Europske komisije.

Europski sustav financijskog nadzora

HNB je također dio Europskog sustava financijskog nadzora (engl. European System of Financial Supervision, ESFS), uspostavljenog 1. siječnja 2011. osnivanjem novih nadzornih tijela odgovornih za makrobonitetni i mikrobonitetni nadzor u Europskoj uniji. U okviru ESFS-a HNB sudjeluje u aktivnostima Europskog odbora za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board, ESRB) i Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA). Guverner HNB-a i viceguverner nadležan za poslove iz područja bonitetne regulative i supervizije članovi su Općeg odbora ESRB-a, a isti viceguverner član je i Odbora supervizora EBA-e. Stručnjaci HNB-a sudjeluju u radu odbora i radnih skupina ESRB-a i EBA-e.