Pristup informacijama

Objavljeno: 1.6.2022.
Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Obrasci:

Svaka fizička ili pravna osoba ima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili objavljuje Hrvatska narodna banka te ih može upotrijebiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje izvora podataka.

Obrazac:

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama službenikom za informiranje (info@hnb.hr) u HNB-u imenovana je Dubravka Budak, savjetnica u Direkciji za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju, a zamjenikom službenika za informiranje Ines Merkl, voditeljica Odjela za eksternu i internu komunikaciju u Direkciji za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", br. 67/2017.), definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

Hrvatska narodna banka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/2014., 15/2014., 141/2022.).

Obavijest o ishodu postupka objave oglasa za zapošljavanje

Objavljeno: 15.1.2024.

U skladu sa stavkom 1. člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/2013., 85/2015., 69/2022.) Hrvatska narodna banka objavljuje obavijest o ishodu postupka objave oglasa za zapošljavanje.