Statistika platnih usluga

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 17.4.2023.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Hrvatska narodna banka u skladu s  Odlukom o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu i Odlukom o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke prikuplja, obrađuje i objavljuje statističke podatke iz područja platnog prometa.

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu, koja je objavljena u Narodnim novinama br. 147/2013. i 16/2017., stupila je na snagu 1. siječnja 2014. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj, način i rokovi izvještavanja o podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu. Izvještajni obveznici prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu su:

 1. kreditna institucija (banka) sa sjedištem u RH,
 2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
 3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
 4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
 5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
 6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,
 7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,
 8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,
 9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,
 10. Financijska agencija,
 11. vlasnici infrastrukture.

Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku u skladu s Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu i Uputom za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca  koje su sastavni dio Odluke.

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke koja je objavljena u Narodnim novinama br. 150/2022., stupila je na snagu 1. siječnja 2023. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj izvještavanja, prvo izvještajno razdoblje i rokovi u kojima su izvještajni obveznici dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o statistici platnog prometa za potrebe dostave podataka Europskoj središnjoj banci. Izvještajni obveznici prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke su:

 1. kreditna institucija sa sjedištem u RH,
 2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
 3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
 4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
 5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
 6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,
 7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,
 8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,
 9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,
 10. Financijska agencija.

Sadržaj statističkih podataka koji se dostavljaju te način izvještavanja i dostave podataka propisani su Uputom za izvješćivanje podataka o statistici platnog prometa koja je objavljena na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Temeljne funkcije, podrubrici Platni promet – Regulativa.