Banka kao poslodavac

Objavljeno: 31.1.2015.
Svojim zaposlenicima omogućujemo izazovan posao te konstantno učenje i razvoj u poslovnoj kulturi uzajamnog poštovanja i povjerenja.

Poslovna kultura

Poslovna kultura koju njegujemo u Banci usmjerena je na poštovanje, povjerenje, uvažavanje moralnih vrijednosti i dostojanstva, stjecanje znanja, ostvarivanje iznimnih rezultata i proaktivnost.

Za rad u Banci ključna riječ je "tim". Zahvaljujući timskom radu i kvalitetnoj suradnji postižu se izvrsnost i uspješni poslovni rezultati. Podizanje kvalitete rada i postizanje dugoročne poslovne učinkovitosti naš je trajni cilj. U radu se vodimo zajedničkom vizijom, zajedničkim temeljnim vrijednostima, odgovornim i profesionalnim ponašanjem, otvorenošću, uvažavanjem različitosti, poticanjem tolerancije, autonomijom u radu, preveniranjem nesporazuma i sukoba te promicanjem osnovnih etičkih načela kojima težimo i koja međusobno dijelimo. Pravilima ponašanja želimo očuvati i osigurati poštenje, ugled, besprijekornost djelovanja i postupanja ove institucije u cijelosti, naših zaposlenika, stranaka, poslovnih partnera i suradnika.

Učenje i razvoj

Učenju i razvoju poklanjamo posebnu pozornost. Profesionalnost, predanost i proaktivnost glavne su odlike naših zaposlenika i daju doprinos našem uspjehu.

Učenje i razvoj potaknuti su poslovnim potrebama, pri čemu se uvažavaju i afiniteti samih zaposlenika. Naši zaposlenici produbljuju svoja znanja sudjelovanjem na seminarima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i putem mentorstva, poslijediplomskih studija i specijalizacija. Provodimo također i interne treninge prilagođene specifičnim potrebama, koji pridonose razvoju kompetencija te poticanju zajedništva i interne komunikacije.

Ostvarujemo suradnju s Europskom središnjom bankom i ostalim središnjim bankama kao i s financijskim institucijama u zemlji i inozemstvu, s kojima razmjenjujemo poslovne informacije, znanja i iskustva.