Platni promet

O platnom prometu
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko TARGET-HR sustava, EuroNKS sustava i EuroNKSInst sustava.
Regulativa
U ovom poglavlju nalazi se relevantna regulativa iz područja platnog prometa u Republici Hrvatskoj.
Nadzor platnog prometa
Hrvatska narodna banka obavljajući nadzor nad institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac te platnim sustavima pridonosi sigurnosti plaćanja i stabilnosti hrvatskoga financijsko...
Platni sustavi
Platni sustavi jesu sustavi za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija. Platni promet u Republi...
Licenciranje
Licenciranje je postupak koji obuhvaća procjenu propisane dokumentacije podnesene Hrvatskoj narodnoj banci od podnositelja zahtjeva u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, odobrenja za ...
Ograničena mreža
Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo kojemu su pružatelji usluga ograničene mreže obvezni dostaviti obavijest ako ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija tijekom prethodnih 12 mjeseci prem...
SEPA
SEPA označuje jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Analitički osvrti
Analize, izvješća i osvrti izrađeni su na osnovi prikupljenih statističkih podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.
Usporedite bankovne naknade
Objavljena usporedba naknada namijenjena je potrošačima. Ona obuhvaća usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje...