Informacije za klijente financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine nakon Brexita

Objavljeno: 11.1.2021.

Nakon 1. siječnja 2021. financijske institucije iz Ujedinjene Kraljevine (UK) koje nemaju valjano odobrenje za rad dobiveno od nadzornih tijela Europske unije (EU) više nemaju pravo pružati financijske usluge u EU-u.

Ako namjeravaju i dalje pružati financijske usluge, financijske institucije iz UK-a moraju se pobrinuti da te usluge pružaju preko subjekata kojima je propisno izdano odobrenje za rad u EU-u. Financijske institucije iz UK-a koje su odlučile prestati obavljati svoje aktivnosti u EU-u trebale su prekinuti poslovanje s klijentima bez štetnih posljedica za potrošače.

Nakon izlaska UK-a iz EU-a došlo je i do promjena u prekograničnim plaćanjima. Pružatelji platnih usluga sa sjedištem u EU-u moraju pružiti više informacija o platitelju u slučaju prekograničnih plaćanja i izravnih terećenja iz EU-a prema UK-u u odnosu na slučajeve prijenosa unutar EU-a. Ako poslujete s pružateljem platnih usluga iz UK-a, moguće je da će od vas zatražiti dostavu dodatnih podataka.

U skladu s pravom EU-a i dalje možete zadržati postojeće bankovne račune otvorene kod financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine, pri čemu se primjenjuje pravo UK-a, što se odnosi i na pravila o zaštiti depozita.

Ako niste sigurni hoće li vam financijske usluge koje pružaju financijske institucije iz UK-a biti i dalje dostupne, savjetujemo vam da se obratite izravno svojim financijskim institucijama i zatražite informacije o daljnjem pružanju financijskih usluga.

Dodatne obavijesti i smjernice o povlačenju UK-a iz EU-a i njegovu učinku na pružanje financijskih usluga možete pronaći na stranicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo ili Europske komisije.