Operacije na tržištu prije uvođenja eura

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 5.6.2024.

Na kreditne transakcije sklopljene na temelju strukturnih operacija HNB-a prije uvođenja eura nastavljaju se primjenjivati: