Druge monetarne financijske institucije

Objavljeno: 8.3.2023.

Druge monetarne financijske institucije (DMFI) uključuju kreditne institucije (banke, štedne banke i stambene štedionice) i novčane fondove. Ovdje se nalaze konsolidirani podaci o imovini i obvezama tih institucija (konsolidirana bilanca DMFI-ja) kao i odabrani nekonsolidirani statistički podaci kreditnih institucija na osnovi redovnih izvješća koje ove institucije šalju HNB-u.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija

Objavljeno: 8.3.2023.

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom

U tablici se iskazuje ukupan broj kreditnih institucija i novčanih fondova, koji mjesečno izvješćuju Hrvatsku narodnu banku i čije je poslovanje prikazano u Agregiranoj bilanci drugih monetarnih financijskih institucija.