ASI obavijest - tromjesečno

Objavljeno: 30.3.2018.

Za izvještajna razdoblja od ožujka 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).


Proširenje tromjesečnog Agregiranog statističkog izvješća (ASI)

Objavljeno: 29.11.2021.

Hrvatska narodna banka proširuje skup objave podataka u sklopu tromjesečnoga statističkog izvješća kreditnih institucija. Osim dosadašnjih 20 obrazaca agregiranih podataka o poslovanju kreditnih institucija, korisnicima statističkih podataka odsad stoje na raspolaganju podaci o: a) danim kreditima po županijama, b) primljenim depozitima po županijama i c) danim kreditima nefinancijskim društvima (poduzećima) po djelatnostima. Navedeni podaci odsad će se redovno objavljivati na tromjesečnoj osnovi.

Više informacija

Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija