Savjet i rukovodstvo

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 23.8.2023.
Savjet Hrvatske narodne banke najviše je tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka HNB-a. Rukovodstvo HNB-a čine guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera.

Savjet Hrvatske narodne banke sastoji se od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera. Savjet je najviše tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka HNB-a.

Savjet Hrvatske narodne banke utvrđuje politike koje su vezane uz djelovanje Hrvatske narodne banke prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutu HNB-a, a o poslovima iz svojeg djelokruga odlučuje na sjednicama koje se održavaju najmanje deset puta u tijeku kalendarske godine.

Predsjednik Savjeta je guverner, a Statutom Hrvatske narodne banke određeno je koje poslove iz svoje nadležnosti Savjet može prenijeti na guvernera.

Imenovanje i status članova Savjeta Hrvatske narodne banke

Guvernera, zamjenika i viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina, moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.

Guverner Hrvatske narodne banke

Guverner Hrvatske narodne banke upravlja i rukovodi poslovanjem HNB-a, organizira rad HNB-a, predstavlja i zastupa hrvatsku središnju banku te je odgovoran za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke. Nadležnosti i ovlasti guvernera utvrđene su Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom HNB-a.

Guverner Hrvatske narodne banke član je Upravnog vijeća Europske središnje banke i Općeg vijeća Europske središnje banke.

PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA SAVJETA HNB-a U 2024.
17. siječnja 
12. veljače 
8. ožujka 
16. travnja 
13. svibnja 
11. lipnja 
10. srpnja 
4. rujna 
9. listopada 
6. studenoga 
3. prosinca 
18. prosinca