Monetarna politika

Provođenje monetarne politike
Monetarnu politiku Europske monetarne unije (EMU) provodi Eurosustav. Eurosustav se sastoji od Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih središnjih banaka (NSB) zemalja članica EU-a čija je valuta e...
Hitna likvidnosna podrška
Kreditne institucije europodručja mogu dobiti kredit središnje banke ne samo u operacijama monetarne politike nego iznimno i putem hitne likvidnosne podrške (engl. emergency liquidity assistance ­ ELA)...