Vijeće za financijsku stabilnost

Objavljeno: 7.6.2024.
Vijeće za financijsku stabilnost međuinstitucionalno je tijelo koje oblikuje makrobonitetnu politiku Republike Hrvatske.

Osnovano je početkom 2014. godine na temelju Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost i sastavljeno od predstavnika ključnih institucija nadležnih za očuvanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj. To su Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD). Vijeće zasjeda najmanje dva puta godišnje, a o svome radu obavještava Hrvatski sabor i javnost putem priopćenja i podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu.

Najvažniji su zadaci Vijeća sudjelovanje u oblikovanju makrobonitetne politike, analiza sistemskih rizika, osiguranje koordinacije između nadležnih tijela i aktivnosti povezane s ispunjavanjem zahtjeva iz upozorenja i preporuka Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB). Najvažnija ovlast Vijeća odnosi se na izdavanje upozorenja i preporuka nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koja djeluju u Republici Hrvatskoj. Upozorenja se odnose uglavnom na skretanje pozornosti na sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost, dok se preporukama može zatražiti uvođenje ili izmjena mjera i instrumenata koji se poduzimaju za očuvanje financijske stabilnosti.

Osim suradnje u sklopu Vijeća za financijsku stabilnost, Hrvatska narodna banka s ciljem očuvanja financijske stabilnosti i obavljanja djelotvorne supervizije subjekata u okviru svojih ovlasti bilateralno surađuje s Hanfom, Ministarstvom financija i HAOD-om i na temelju posebnih sporazuma, osobito kad je riječ o suradnji u kriznim situacijama.