TARGET-HR

Objavljeno: 1.1.2023.

TARGET-HR (transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija) centralizirani je sustav koji obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućuju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću (engl. Central Liquidity Management), bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru sporednih sustava (usluga T2 RTGS) te omogućuju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira (TARGET2-Securities-T2S) i namiru instant plaćanja (TARGET Instant Payments Settlement – TIPS).

Nova konsolidirana TARGET platforma započela je s radom 20. ožujka 2023. na razini cijelog Eurosustava, pa tako i u RH kao članici europodručja.

Hrvatska narodna banka u sklopu svoje nadležnosti prikuplja i obrađuje standardizirane podatke iz područja statistike platnog sustava TARGET-HR i njegovih usluga.

Objava statističkih podataka koji se odnose na sustav TARGET-HR i njegove usluge u zajedničkoj je nadležnosti HNB-a kao upravitelja nacionalne TARGET-HR komponente sustava i Europske središnje banke kao glavnoga nadzornog tijela sustava TARGET.

Procedura prikupljanja i statističke obrade relevantnih podataka za platni sustav TARGET-HR kao i metodologija prikaza i objave statističkih podataka provest će se krajem 2023. godine.

TARGET statistički podaci: ECB's Payment statistics