Rješenja o otvaranju postupka prisilne likvidacije

Objavljeno: 17.2.2022.

Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici, u skladu s člankom 16. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 146/2020.), objavljuje rješenja sudova o otvaranju postupaka prisilne likvidacije.