Statistika odnosa s inozemstvom

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 9.1.2024.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka iz područja statistike odnosa s inozemstvom (odluka, uputa, prilozi).

Financijske izvedenice

Statističko istraživanje o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

 • OBRAZAC FI (staro u kunama) – Prijava ulaganja u financijske izvedenice  DOCX / XLSX

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • OBRAZAC FI (novo u eurima) – Prijava ulaganja u financijske izvedenice  DOCX / XLSX

 

Međunarodne transakcije povezane s građevinskim uslugama

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

 • GRAĐ-USL (staro u kunama) – Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • GRAĐ-USL (novo u eurima) – Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama

 

Usluge u platnoj bilanci

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 

Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom

Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

 • OBRAZAC OPL-M (staro u kunama) – Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • OBRAZAC OPL-M (novo u eurima) – Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom

 

Usluge u međunarodnom prijevozu

Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

 • OBRAZAC TR-HT (staro u kunama) – Prihodi i rashodi rezidentnih prijevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima
 • OBRAZAC TR-HO (staro u kunama) – Prateće usluge u transportu nerezidentnim prijevoznicima i drugim nerezidentima
 • OBRAZAC TR-IT (staro u kunama) – Usluge nerezidentnih prijevoznika rezidentima

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • OBRAZAC TR-HT (novo u eurima) – Prihodi i rashodi rezidentnih prijevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima
 • OBRAZAC TR-HO (novo u eurima) – Prateće usluge u transportu nerezidentnim prijevoznicima i drugim nerezidentima
 • OBRAZAC TR-IT (novo u eurima) – Usluge nerezidentnih prijevoznika rezidentima

 

Međunarodne transakcije povezane s osiguranjem

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

 • OBRAZAC OS-HO (staro u kunama) – Transakcije rezidenata s nerezidentima povezane s osiguranjem

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • OBRAZAC OS-HO (novo u eurima) – Transakcije rezidenata s nerezidentima povezane s osiguranjem

 

Inozemna izravna i portfeljna ulaganja, kreditni odnosi i depozitni poslovi s inozemstvom

Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima za potrebe sastavljanja platne bilance i međunarodne investicijske pozicije Republike Hrvatske te registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (kredita odobrenja i zaduženja).

U kunama, za izvještajna razdoblja prije 1.1.2023.

U eurima, za izvještajna razdoblja nakon 1.1.2023.

 • OBRAZAC OFATS – Izvješće o obujmu gospodarske aktivnosti inozemnih pravnih osoba DOCX
 • OBRAZAC IU-IP (novo u eurima) – Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja DOCX / XLSX
 • OBRAZAC IU-DIV (novo u eurima) – Izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja DOCX / XLSX
 • OBRAZAC IU-T2 2023. (novo u eurima) – Upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije)
 • OBRAZAC IU-P (novo u eurima) – Upitnik o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica DOCX / XLSX
 • OBRAZAC IU-IPP (novo u eurima) – Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice DOCX / XLSX
 • Primjeri neizravnih prijenosa imovine vezani uz obrasce IU-IPP i IU-P (novo u eurima)
 • OBRAZAC IU-N (novo u eurima) – Međunarodne transakcije povezane s nekretninama DOCX / XLSX
 • OBRAZAC IU-NI (novo u eurima) – Prijava prometa nekretnina u inozemstvu DOCX / XLSX

 

Platne kartice inozemnih izdavatelja

Statističko izvještavanje o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama