Novčano tržište

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 20.1.2020.

Iskazuju se podaci o trgovanju banaka depozitima te zaključenim repo transakcijama po rokovima i skupinama protustranaka. Iznosi trgovanja i kamatne stope iskazuju se zasebno. Također se iskazuju podaci o trgovanju trezorskim zapisima MFRH. Trgovanje devizama iskazuje se po skupinama protustranaka za promptne (spot) transakcije.


Hrvatska narodna banka od 20. siječnja 2020. objavljuje podatke o trgovanju banaka FX swapovima u Tablici N2 Trgovanje banaka depozitnim novcem.


Novčano tržište - arhiva